Certificering FD & RPC

Keurmerk Fyjas Discrimination & Racism Proof Certificate

Over het keurmerk

FYJAS Discrimination & Racism Proof Certificate (FD&RPC), is het racisme en discriminatie keurmerk van Fyjas.

De normen van het Fyjas-keurmerk richten zich op de ongelijke behandeling en achterstellen van (groepen) mensen op basis van kenmerken waarop u geen onderscheid mag maken. Het is gebaseerd op huidige wetgeving en structuur ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ Nederlandse grondwet artikel 1.

Wheel of Inclusion

Bovenstaande link (wheel of inclusion) geeft op 3 dimensies de impact van racisme en discriminatie weer. Op elk van de dimensies van de wheel of inclusion is Fyjas actief middels de Fyjas-normen. Voldoet uw (sport)organisatie, school of andere institutie in de publieke en of private sector aan de eisen van het keurmerk, dan wordt het door FYJAS geaccrediteerd middels een keurmerkcertificaat. Accreditatie toont aan dat het vertrouwen in de manier waarop het discriminatie & racisme beleid wordt gevoerd binnen zo een institutie gerechtvaardigd is. Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven. Scholen, (sport)bonden, overheden, spelers/ sporters, werknemers, leerlingen/ studenten, jeugdigen, zorgvragers, clubs, publiek en alle andere stakeholders in ons land moeten er blindelings op kunnen vertrouwen dat het beleid erop gericht is racisme en discriminatie een halt toe te roepen.

Een historisch moment in de Nederlandse geschiedenis 19 december 2022 Rutte biedt excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden, ‘geen punt, maar een komma’.

NA ‘’ De VEELBESPROKEN komma’’ VAN RUTTE VOLGT FYJAS, HET KEURMERK DAT RACISME EN DISCRIMINATIE, EEN GEVOLG VAN DE SLAVERNIJ, REGULEERT MET ALS DOEL HET TE VERBANNEN. HET ENIG MIDDEL EN ‘’DE’’ LEIDRAAD DAT GEMAAKT IS OM RACISME EN DISCRIMINATIE UIT ONZE MAATSCHAPPIJ TE WEREN.
LET’S MAKE HEALTHY EVOLUTION TOGETHER!